LOZI.vn

Blue Sky

0
Blue Sky.Nhìn ở ngoài quán trông ấm cúng nhỏ xinh nên vác xe vào :3 Ai dè đồ uống như dồ cái gì cũng siêu ngọt @@ Chưa bao giờ uống cốc ice blended nào mà bỏ đến 2/3 cốc như này T_T




Nguồn: http://lozi.vn/anh-mon-an/52f65501d725e2807e00012f

0 comments:

Đăng nhận xét